Frågan om folkomröstning bordlagd

Det blev inget avgörande igår i frågan om folkomröstning om utförsäljning av kommunala hyresrätter i Västerås. Socialdemokraternas Ulla Persson och Vänsterpartiets Per Lithammer krävde att en folkomröstning skulle genomföras. Alliansen vill ha en opinionsundersökning.

Frågan debatterades men avgjordes alltså inte utan kommer nu att avgöras vid budgetfullmäktige den 14 juni.