Företagskonkurserna ökar i Västmanland

Trenden de senaste åren med allt färre företagskonkurser i länet har nu brutits.

Under januari-maj i år gick 55 företag i konkurs, jämfört med 37 företag under samma period förra året. Det är en ökning med nästan 50 procent.

I riket som helhet minskade konkurserna med i genomsnitt sex procent.

Det visar statistik från Affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.