Stora förändringar väntar VÄGAB

Västerås Gatukontor AB, VÄGAB, kan komma att delas upp inom olika delar av kommunens verksamheter och vissa delar kan privatiseras.

Till grund för förändringarna ligger bland annat en konsultrapport som pekar på olika alternativ till effektivisering.

- Det kan handla om att viss verksamhet som idag bedrivs i VÄGAB kanske ska ligga på någon annan del i kommunen, det kan ligga på konsult och service eller kanske på den tekniska beställarnämnden. Andra delar kanske vi bör pröva om de inte ska konkurrensutsättas på den privata marknaden, säger Lars Kallsäby, centerpartistiskt kommunalråd i Västerås.