Rekordlåg arbetslöshet i Sala

Inte på tjugo år har arbetslösheten varit så låg i Sala som den är idag. Bara 1,6 procent av de arbetsföra är arbetslösa.

Men det här medför samtidigt problem eftersom det inte finns tillräckligt med utbildat folk när företagen behöver nyanställa.

Carola Gunnarsson är ordförande i abetsmarknadsnämnden och kommunalråd i Sala och hon konstaterar att nu måste inpendlingen till Sala öka för att täcka företagens behov av arbetskraft.

Redan idag pendlar knappt 2 000 dagligen in till Sala medan
3 500 pendlar ut.

- Fortsätter arbetsmarknadsutvecklingen så här kan strömmarna vända och vi måste i än större utsträckning försöka förbättra kommunikationerna på Sala, säger hon.