Satsa på vården och genomför inga skattesänkningar

Oppositionen vill inte ha någon skattesänkning, utan vill satsa på vården till äldre och psykiskt sjuka och få ned väntetiderna. Det framgår av socialdemokraternas och vänsterpartiets  så kallade skuggbudget. 

Av de 60 miljoner som majoritetens skattesänkning innebär vill oppositionen istället använda 48 miljoner till kompensation för ökade lönekostnader. Resterande 12 miljoner vill de lägga på närsjukvården. Dessutom menar oppositionen att samarbetet med andra landsting måste öka.