Bärgningen av sprängmedel klar

Bärgningen av sprängmedlet på E18 strax väster om Köping är nu avslutad. Avspärrningarna mellan Arboga och Köping togs bort vid sex-tiden på tisdagsmorgonen.

Det var vid lunchtid på måndagen som en lastbil körde i diket vid trafikplats Strö.

Bilen var lastad med ett högexplosivt ämne, och delar av lasten hamnade på vägbanan.

Vid bärgningen måste lådorna bäras bort för hand. Det rörde sig om hela 16 ton.

Avspärrningarna i östlig riktning på E18 i östlig riktning mellan Arboga och Köping togs bort vid sex-tiden på tisdagsmorgonen.