Salbergaanstalten tar emot de första internerna

Sveriges största fängelse, Salberga anstalten i Sala, har tagit emot sina första interner. Under det närmaste veckorna kommer man i Sala att ta emot ett femtiotal interner som dömts för olika typer av sexualbrott.

Det var för två år sedan som Kriminalvårdsstyrelsen och Sala kommun skrev under ett 25-årigt hyresavtal om Salbergaområdet. Och för anstaltchefen Christer Fränneby känns det bra att äntligen komma igång.

- Jag tror att Salberga har ganska stor betydelse, den lättar upp proppar som ligger på andra ställen, bland annat när det gäller sexualbrott, säger anstaltchefen Christer Fränneby, till P4 Västmanland.
- Det är många som sitter och väntar på platser och kan man få en öppning så blir det som en slags islossning, kan man säga, på många andra ställen. Det gäller också häktesverksamheten, att vi kan ha häktade sitta gemensamt, att vi lossgör sådana här restriktionsplatser i olika delar i Sverige. Det är den största insatsen som Salberga står för.

Redan i februari öppnades de första häktesplatserna på Salberga men nu börjar de första internerna med längre fängelsestraff att anlända. I oktober ska all personal vara på plats och alla 343 anstaltplatser vara tillgängliga. Salberga anstalten som är det största fängelset i Sverige till antalet intagna har säkerhetsklass ”C” på den femgradiga skalan, men det finns förutsättningar att längre fram ta emot även grövre brottslingar, berättar Christer Fränneby.

- Det är mycket möjligt. Nu startar vi från början med en stor grupp nyutbildad personal, men däremot skalskyddsmässigt så har anläggningen väldigt hög säkerhetsklass, säger Christer Fränneby, chef på nya storfängelset i Sala.

Den officiella invigningen av Salberga anstalten sker i slutet av augusti i närvaro av justitieminster Beatrice Ask och landshövding Mats Svegfors.