Hud mot hud det bästa för alla nyfödda

Den så kallade Kängurumetoden, alltså när man har sitt nyfödda barn nära, hud mot hud, så mycket som möjligt, blir allt vanligare. Tidigare har man använt den på för tidigt födda barn, men på Centrallasarettet i Västerås har man nu börjat uppmana alla föräldrar, även de som fått normalstora barn, att använda kängurumetoden redan på förlossningen och sedan även på BB.

-Tidigare om man tänker hur vi gjorde förr så får föräldrarna ha barnen en liten stund och sedan har vi alltid varit lite kvicka att väga och mäta och sedan har vi satt på kläder. Men det gör vi inte längre, vi väger och mäter men vi tar inte på kläder, blöjor möjligen, och så får de ligga hud mot hud med mamma eller pappa, berättar Elisabeth Ekblom som är chef för förlossningsavdelningen i Västerås.

Det finns många fördelar med Kängurumetoden, enligt Elisabeth Ekblom.

-Det visar sig i undersökning på undersökning att det gagnar både mor och barn och kanske pappan också då. Det håller mamman mera smärtlindrad faktiskt. Barnet mår bättre, är lugnare, bättre hjärtfrekvens, håller blodsockernivåerna jämnare, håller tempen på ett annat sätt, så det är bara fördelar med det faktiskt.