Reaktioner mot utförsäljning av VÄGAB

Socialdemokraten Yngve Wernersson, vice ordförande i Västerås Gatukontor AB, VÄGAB, reagerar starkt mot en eventuell utförsäljning:

-  Det vore att slå sönder ett väl fungerande företag.

VÄGAB står inför stora förändringar.

Som P4 Västmanland berättat tidigare säger en konsultrapport att vissa delar kan privatiseras eller föras över till andra delar inom kommunen.

Men vice ordföranden Yngve Wernersson (s) är kritisk:

- Det är ju felaktigt ifrån början. Man har bestämt sig för att sälja ett företag som fungerar på ett bra sätt.

- Sedan har man nu försökt att fundera ut hur det ska gå till. Det vore bättre om man hade tänkt ifrån början: ”Är det bra att sälja det eller inte sälja det?”

- Hela rapporten handlar om ju om hur man ska kunna avveckla företaget. Man har börjat i helt fel ände, säger Yngve Wernersson till P4 Västmanland.