46-årig fagerstabo friad i hovrätten

En oenig hovrätt friar en 46-årig man från Fagersta som i tingsrätten dömdes för att ha misshandlat en man från Västerås på en personalfest anordnad av landstinget i Västmanland.

Bakgrunden till konflikten var en anmälan om sexuella trakasserier mot den man som enligt åklagaren blivit misshandlad. Hovrätten tycker inte att det är styrkt att 46-åringen slagit offret och friar därför honom. Två ledamöter ville dock döma honom för ringa misshandel.