Omhändertagandet av herrelösa katter regleras

Det ska bli tydligare vad som ska hända med bortsprungna och övergivna katter. Sara Hassellind, djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen, har ingått i en grupp med representanter från flera av länets kommuner. Och många lagstiftningar ställer till det, säger hon.

Det är många olika lagar som styr hur en upphittad katt ska tas om hand, djurskyddslagen, lag om tillsyn över hundar och katter, lagen om hittegods, ordningslag och brottsbalk. Det har gjort att de herrelösa katterna ofta hamnar mellan stolarna hos myndigheterna. I den handlingsplan som nu gjorts finns de olika lagtexterna samlade och där beskrivs enkelt hur kommun och polis ska agera när en katt upphittats beroende på om den får mat, om det är många eller få katter det handlar och så vidare.