Sjukgymnaster drar landstinget inför Högsta Domstolen

De två sjukgymnaster i Västerås som krävt Landstinget Västmanland på 27 000 kronor för uteblivna inkomster har nu vänt sig till Högsta Domstolen för att få sin sak prövad där.

Tvisten handlar om behandlingar som de utfört på remiss från läkare inom företagshälsovården.

Men landstinget har inte något betalningsansvar för sådana behandlingar, annat än om det gäller deras egna anställda - det ansåg tidigare både Västmanlands tingsrätt och Svea Hovrätt.

De två sjukgymnasterna dömdes istället att stå för Landstinget Västmanlands rättegångskostnader.

Nu har de alltså fört tvisten till högsta instans, nämligen Högsta Domstolen.