Ödesdag för Mälardalens tågtrafik

Senast under fredagen måste det komma ett positivt besked från regeringen om en utbyggnad av spårkapaciteten i Tomteboda-Kalhäll.

Annars stämmer Mälarbanans Intressenter AB, MIAB, staten för avtalsbrott - och då är finansieringen av Citybanan i fara.

- Det finns väl ingen anledning för staten att inte lita på oss. Vi däremot har ju en konkret anledning att inte lita på staten.

Det säger Magnus Edlund, moderat landstingsråd i Västmanland och styrelseledamot i MIAB.

Citybanan i Stockholm är tänkt att förbättra och snabba på tågtrafiken.

För att det verkligen ska bli någon förbättring för pendlarna i bland annat Västmanlands län så krävs också en utbyggnad av spårkapaciteten i Tomteboda-Kalhäll.

Det är något som Mälarbanans Intressenter AB, MIAB, har krävt och som staten har lovat. Men löftet är ännu inte uppfyllt.

Magnus Edlund, moderat landstingsråd i Västmanland och styrelseledamot i MIAB, är trött på att vänta på besked.

- Det är klart från vår synvinkel tycker vi att om man tittar på det här med MIAB så gjorde ju vi från vårt håll vad vi skulle, det var ju staten som inte skötte sig, säger Magnus Edlund till P4 Västmanland

- Så det finns väl ingen anledning för staten att inte lita på oss. Vi däremot har ju en konkret anledning att inte lita på staten.

Men under fredagen måste det alltså komma ett klartecken från regeringen - annars stämmer MIAB staten för avtalsbrott.

Magnus Edlund med flera besöker regeringens trafikförhandlare Carl Cederskiöld under fredagen, och Edlund är osäker på hur det ska gå:

- Ja, vi får ju se. Det är ju så att MIAB har stämt staten för ett antal år sedan och det började dra ihop sig till tingsrättsförhandlingar.

- Men så har det ju förts diskussioner i samband med Citybanan och medfinansieringen av den, att en förutsättning för att vi - kommuner och landsting som har varit med i MIAB -  ska våga oss på att förhandla med staten är att staten ska visa att man är en pålitlig samarbetspartner och förhandlingspartner.

- Och det har ju inte staten gjort när det gäller MIAB, säger Magnus Edlund till P4 Västmanland.

Det finns redan en tid fastställd i Stockholms tingsrätt i höst, och om det går till rättegång kan det ta flera år innan tvisten blir avgjord en gång för alla.

Och det får konsekvenser.

- Då kan vi ju inte vara med på någon medfinasiering heller, så då faller ju den biten och även Citybanan. Det finns en stor risk i alla fall att det blir så, säger Magnus Edlund.