Första examen efter miljonsatsning inom Västerås äldreomsorg

Idag var det examensdags för ett 15-tal nybakade undersköterskor i Västerås. Deras utbildning har ingått i ett treårigt projekt där Västerås stad fått drygt 16 statliga miljoner för att höja kompetensen hos äldreomsorgspersonal.

En av de nyutexaminerade är Rene Zegarra på Trumslagarbackens ålderdomshem:

-Det fanns möjlighet att läsa så jag tog den. Innan dess hade jag jobbat fem år inom vården. Jag har tidigare utbildat mig till bilmekaniker men det var nog ett fel val och jag har inte jobbat så mycket med det, säger Rene Zegarra till P4 Västmanland.

Hur känns det att ta undersköterskeexamen då?

-Det känns jättebra faktiskt för jag tycker om att jobba med människor, säger Rene Zegarra.

En annan av de nyutexaminerade undersköterskorna är Noshin Ebrahimi som arbetar hos Carema inom äldreomsorgen på Pettersberg:

-Det känns jättebra att jag är klar med skolan och man har lärt sig jättemycket, säger Noshin Ebrahimi till P4 Västmanland.

Staten har avsatt en miljard kronor till kompetenshöjande insatser inom äldreomsorgen och Västerås stad har fått drygt 16 miljoner. De som idag tog examen i Västerås arbetar hos privata vårdföretag som erbjudit sina anställda att en dag i veckan få gå i skolan. Resten har deltagarna fått plugga in på fritiden vid sidan av sina ordinarie arbeten. Det har varit tufft för deltagarna men idag var alla nöjda och glada. Och nöjd var även Lena Nyqvist, projektledare inom Västerås stad:

-Kompetenshöjning är ju väldigt viktigt. Vi har ju gjort en inventering och sett att 40 procent saknar formell utbildning, vad man kan kalla undersköterskeutbildning hos de alternativa utförarna. Vi har ett mål att vi ska sänka det så att bara 25 procent efter de här åren inte har formell utbildning för det är ytterst viktigt i och med att det blir svårare att jobba. Brukarna ställer mer krav med all rätt. Man måste vara flexibel och man måste ha rätt tänkande när det gäller etik och det är ju ett människoyrke. Det är mycket viktigt med erfarenhet. Det här är inget jobb som man bara kan komma in från gatan och ta längre, säger Lena Nyqvist, ledare för projektet Kompetensstegen inom Västerås stad, till P4 Västmanland.