Kallsäby (c) het kandidat till partistyrelsen

Centerpartisten Lars Kallsäby, kommunalråd i Västerås, föreslås få en plats i Centerpartiets partistyrelse. Valberedningen föreslår att Kallsäby får en plats som ersättare. Definitivt beslut tas vid Centerstämman i Kalmar i slutet av sommaren.