Brottsofferjourer får mer pengar

Brottsoffermyndigheten delar ut pengar ur brottsofferfonden till brottsofferjourer och andra organisationer. Det handlar om sammanlagt 8,3 miljoner kronor i hela landet.

Här i länet får tre projekt bidrag. Projektet Trasdockans dag i Västerås får drygt 13 000 kronor. I Köping får Kvinnojouren KAK 15 000 kronor till utbildning om hedersrelaterat våld. Och Sala-Heby Brottsofferjour får nästan 14 000 kronor i extra verksamhetsstöd.