Ombyggnad i Fagersta stoppas

Den sedan många år efterlängtade utbyggnaden av ambulanscentralen i Fagersta är stoppad ännu en gång. Detta sedan landstinget konstaterat att hyran skulle öka med 800 000 kronor om året om 9-miljoner-kronors-bygget blir av.

Därför kan en lösning bli att låta någon eller några ambulanser med sin bemanning få brandstationen som bas. Men de förändrade förutsättningarna upprör Kenneth Linddal som är ansvarig för ambulansen i länet.

- Ja, för personalen är det här ett hårt slag. Vi var inne i detaljplaneringen av nybygget och så stoppas det hela, säger han.

Problemet som han ser det är landstingets modell där man beslutar om investeringar utan att samtidigt se vilka ökade driftskostnader verksamheten får. Som det är nu vet han inte när de båda önskade stationerna bli verklighet.