Hjälmaren mår bra

Hjälmarens vatten är bra - så pass bra att hjälmargösen trivs.

Tidigare i veckan samlades medlemmarna i Hjälmarens vattenvårdsförbund i Naturens Hus för att diskutera vattenkvalitén i Hjälmaren och i de åar och bäckar som lämnar sitt vatten i sjön.

För några årtionden sen engagerade sig örebroarna i kampanjen Rädda Hjälmaren. Och i dag verkar man ha nått målet. I dag gläder sig Yngve Persson och Margareta Johansson att se resultaten av de stora restaureringsarbeten som utförts för att höja helheltsmiljön kring Hjälmaren.