Företagare får mötesplats i Sala

Sala fått ett företagarcentrum, en mötesplats för företagare på orten för t ex utbyte av idéer. Initiativet kommer från företagarna själva, men centret drivs som en ekonomisk förening med näringslivet och kommunen som likvärdiga medlemmar. Näringsminister Maud Olofsson förrättade invigningen.