(s)-kvinna från Sala vill ha svar om slussen

Slussen i Södertälje behöver uppdateras till den verklighet och de krav som nu råder, anser riksdagsledamoten Pia Nilsson (s) från Sala. Nu frågar hon vad regeringen tänker göra åt saken.

Slussen byggdes för 80 år sedan och är idag en flaskhals som begränsar sjötransporterna på Mälaren.

För att klara konkurrensen krävs större fartyg idag än när slussen byggdes, menar Pia Nilsson.

I en interpellation till infrastrukturminister Åsa Torstensson undrar Pia Nilsson vad regeringen tänker göra för att dimensionera slussen i Södertälje så att sjöfarten på Mälaren säkerställs.