Synskadade har svårt i dagligvaruhandeln

Det är problematiskt att handla dagligvaror om man är synskadad och just det problemet belystes under måndagen under den internationella ”vita käppens dag”.

”Vita käppens dag” firas över hela världen med syftet att belysa den problematik som synskadade tvingas klara varje dag. Johan Sejge från Västerås är blind och säger att det visst kan vara problematiskt att handla men tycker ändå att han alltid får den hjälp som han behöver i de butiker han besöker.