Trafikfrågor i Heby får 48 minuter i veckan

Trafikfrågorna i Heby kommun är kraftigt nedprioriterade.

Den trafikansvarige på kommunen kan bara ägna två procent av sin arbetstid till trafikfrågor; det blir 48 minuter i veckan.

Två pensionärsföreningar i Morgongåva, som i en skrivelse påpekat stora brister i trafiksäkerheten, har nu väntat i nästan ett halvår på svar...

Rune Nilsson, ordförande i PRO, Pensionärernas Riksorganisation tycker att det är skandal:

- Man påtalar då ett antal mer eller mindre trafikfarliga saker på våra vägar; höga häckar vid vägkorsningar,  övergångsställen där målarfärgen är bortnött och stora sprickor och gropar i vägen.

- Vi efterlyser ett svar, åtminstone ett formellt erkännande att de har mottagit skrivelsen.

Hur länge är det rimligt att vänta på ett formellt svar?

- En vecka! Bara tala om att de fått skrivelsen, nå’t mer behöver inte kommunen svara i ett första skede, sedan är det viktigt att de verkligen åtgärdar det här, det är nästa steg.

- Men att inte höra av sig på ett halvår, det är skandal!

Emma Burstedt, tillförordnad enhetschef på Mark- och planeringsenheten i Heby kommun, håller med om att det inte ska ta så lång tid att få ett svar:

- Det finns ju rutiner, vi får se över hur de fungerar. Det här är den mänskliga faktorn, säger hon.

Men det verkar snarare handla mer om dålig resursfördelning än om den mänskliga faktorn. Medan andra kommuner har en heltids-eller en halvtidtjänst för trafikfrågor är det sagt att Joakim Rudklint, den som ansvarar för trafikfrågor i Heby kommun bara ska ägna två procent, dvs 48 minuter i veckan, åt trafik.

- När jag får samtal och brev påtalar man ust det här, väntar vi tills det händer någonting innan man gör någonting? Och det är absolut inte så vi resonerar, men det går inte ihop., säger Joakim Rudklint.

- Varje brev jag får in så vill jag ju göra en fullständig analys på saker som ska åtgärdas, och min tjänst är två procent trafiksäkerhet och jag är den ende som jobbar med trafiksäkerhet i kommunen, säger Joakim Rudklint.