KO drar Ryanair inför rätta

Flygbolaget Ryanair - som bland annat flyger från Västerås - dras nu inför rätta.

Fallet gäller ett par som skulle resa med Ryanair från Bryssel till Stockholm och som tvingades betala sin hemresa själva när Ryanair ställde in.

Konsumentombudsmannen, KO, anser inte att paret fick den ersättning de har rätt till av flygbolaget.

Paret fick kort före hemresan veta att flyget var inställt, och de erbjöds plats på ett flyg två dagar senare. Ryanair ersatte biljettpriset, 322 kronor, men paret fick ingen kompensation i form av hotell eller mat.

Eftersom de inte kunde vänta i två dagar betalade de själva för en tidigare hemresa med taxi, tåg och hyrbil, och det är den kostnaden de nu kräver kompensation för.

Under förra året och hittills i år har Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, vid 35 tillfällen gett konsumenter rätt i tvister mot Ryanair.

Företaget har i 22 av fallen inte följt ARN:s rekommendationer. Fallet som KO nu driver till domstol är ett av dem.