Skinnskatteberg = "Årets dykare"

I Föräldraalliansens senaste rapport om kommunala grundskolor utnämns Skinnskattebergs kommun till ”Årets dykare”.

Orsaken är att Skinnskatteberg har tappat 226 platser i rankingen. Nu ligger kommunen på elfte plats - räknat från botten.

Enligt Föräldraalliansens Peter Hallin beror det framför allt på niornas slutbetyg.

- Det allvarliga är ju den låga måluppfyllelsen. Det är ju bara drygt hälften av barnen, alltså kanske 30 barn, som har nått grundskolans mål av 50.

Två år i rad har Föräldraalliansen, ett nationellt förbund för föräldraföreningar och föräldraråd, jämfört och rankat den kommunala grundskolan i landets alla kommuner.

Man har jämfört siffror från Skolverket för åren 2005 och 2006 när det gäller betygsresultat, lärartäthet, kostnader för skolhälsovård, måltider och läromedel samt gruppstorlek och personaltäthet på fritidshemmen.

Av Västmanlands läns kommuner ligger Surahammar bäst till i årets rapport, på plats 48.

Förra året var det Skinnskatteberg med en 54:e plats, men i år har kommunen alltså tappat 226 platser och hamnar elva från slutet.

- Skinnskatteberg är en relativt liten kommun och hade 51 elever som lämnade grundskolan 2006, så att det kan ju naturligtvis vara så att några få elever ger utslag här, säger Peter Hallin till P4 Västmanland.

Päivi Lehtikangas, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Skinnskatteberg, hänvisar också till det lilla antal elever statistiken bygger på.

- Vi har inte hittat några tydliga orsaker till varför det ser ut så här, säger hon.

Men hon påpekar ändå att kunskapsnivån måste och ska höjas, både genom akuta och långsiktiga insatser.

Till exempel öppnas i dagarna en skolportal på internet, speciella matematik- och svenskaansvariga ska införas, skolans innemiljö förbättras, och så ska engelskaundervisningen inte längre starta i årskurs fyra.

- Engelska blir schemalagt från årskurs ett - det tycker vi är väldigt viktigt och det måste ge positiva resultat, säger Päivi Lehtikangas till P4 Västmanland.