Stafettläkare - dyra men nödvändiga

Under torsdagen drar divisionscheferna inom Landstinget Västmanland sina förslag till besparingar för sjukvårdsdirektör Rolf Forsström.

Landstinget ska nämligen gå plus minus noll vid ingången av år 2010.

I närsjukvårdens budget är stafettläkarna den stora minusposten, men de behövs för att klara verksamheten, enligt divisionschef Kjell Endeborn.

- Familjeläkeriet har under lång tid brottats med svårigheter att bemanna med ordinarie läkare, och för att klara verksamheten är man helt enkelt tvungen att ta in hyrläkare, säger Kjell Endeborn till P4 Västmanland.

Det saknas läkare - fler och fler ju längre norrut i Sverige man kommer - som har den utbildning och kompetens som krävs för att kunna verka som familjeläkare.

Och med större efterfrågan än utbud stiger priserna:

- Ja, de kostar mer, det tror jag är marknadskrafterna delvis, men sedan har man ju också sagt att när man engagerar folk som jobbar på det här sättet så kanske det måste få kosta litet mer.

- De här bor ju hemifrån också under veckorna och drar på sig kostnader av sådana skäl och ett annat sätt att leva, säger Kjell Endeborn.

Idag är var femte familjeläkare inom Landstinget Västmanland inhyrd. En sådan läkare har oftare fler patienter än en fast, som i sin tur oftare har så att säga tyngre patienter vid sidan av all form av planering och uppföljning.

En inhyrd familjeläkare kan kosta 60 procent mer än en fast, men då kan jourtjänstgöring ingå i priset, enligt Kjell Endeborn.

Stafettläkarna beräknas kosta närsjukvården i landstinget totalt ca 33 miljoner kr i år, och nu utbildar landstinget så många man kan till familjeläkare och tar in läkare från utlandet, men det kommer inte att täcka alla vakanser - inte minst i ljuset av att många familjeläkare nu går i pension:

- Men sedan måste vi också titta på de arbetsuppgifter som läkargruppen traditionellt har haft, om man kan använda sig av andra yrkeskategorier för att utföra vissa typer av uppgifter. Det har vi ett projekt inom divisionen som jobbar med, säger Endeborn till P4 Västmanland.