Landstinget Västmanland dålig på miljöarbete

Landstinget Västmanland är sämst i hela landet på miljöarbete. Det visar en rapport från Sveriges kommuner och landsting. Men nu kan det bara bli bättre, säger det landstingsrådet och miljöpartisten Thomas Wihman.

Landstinget Västmanland är det enda landsting som svarar nej på att de varken har en handlingsplan eller något mål för att minska utsläppen av växthusgaser. De ligger också efter när det gäller att arbeta med förnybar energi i sina egna lokaler.

Ingen policy gällande resor
Rapporten visar också att man inte arbetar med klimar och miljöbelastning när det gäller policy för resor och möten, Bilpooler, sparsam körning, att uppmuntra anställda, video eller telefon möten. Och att man bara till viss mån har tjänste cyklar. Västmanland satsar bara till viss del på ökad kollektivtrafik och på alternativa drivmedel inom kollektivtrafiken. Inget satsas på att öka gång- och cykeltrafiken.

Bristande samarbete
Det saknas samarbete mellan landstinget och näringslivet i sitt klimararbete. Landstinget medverkar inte heller aktivt med regionalt utvecklingarbete eller samarbete kring klimat och energi med andra parter än näringslivet.

Bra krav på fordonsprestanda
Landstinget Västmanland är bra på att ställa krav på att fordon ska ha miljöprestanda och 34 procent av bilarna inom landstinget är miljöbilar. Det är något högre än rikssnittet på 33,2 procent. 

Däremot minskade man energianvändningen för uppvärming av lokalerna med 25 procent förra året jämfört med åren innan, vilket är långt mer än rikssnittet på 16 procent.