Fagersta friskare

Ohälsotalet fortsätter att sjunka i Sverige, rapporterar Försäkringskassan. Det här talet är kassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under 12 månadersperiod. Den kommunen i länet där ohälsotalet har sjunkit mest är Fagersta.

Stig Henriksson är komunalråd i Fagersta och han säger tiol P4 Västmanland att han tycker det känns positivt att ohälsotalen har sänkts för de har trots allt gjort en del insatster i Fagersta.

På frågan om det inte är regeringens politik snarar än vänsterns politik i Fagersta som har sänkt ohälsotalen svarar Henriksson att regeringenspolitik har kanske sänkt siffrorna nationellt men det är trots allt den kommunala politiken som kan göra något konkret för ohälsan lokalt.

- Vi har avsatt cirka 6 miljoner kronor för att komma till rätta med ohälsan i Fagersta, säger Stig Henriksson.