Dags för Kvistbergaområdet

Nu är det klart för exploatering av Kvistbergaområdet söder om Tillberga utanför Västerås. Den första etappen omfattar bland annat 17 småhus, 12 kedjehus, samt en förskola och den andra etappen innefattar 25 småhus.

Tomterna är till större delen placerade i skogs- och hagmark och är relativt stora, minst 1200 kvadratmeter för småhusen.

Under vintern 2007/2008 genomförs byggnation av vägar, vatten och avlopp med mera och när vägarna är klara, förhoppningsvis framåt april-maj 2008, kan tomterna komma ut till försäljning.