Varmare klimat bra för bönderna

Växtzonerna i Sverige flyttar en meter norrut i timmen på grund av ett allt varmare klimat, det visar en rapport från Jordbruksverket.

För lantbrukarna i Västmanland betyder det att man i framtiden kan odla en rad nya grödor. Men det finns även en risk för att nya djursjukdomar och skadedjur spider sig.

Men Bo Rundquist på LRF ser mest fördelar med klimatförändringarna.

- Med ett varmare och fuktigare klimat så blir det ju längre växtperioder och vi kan så tidigare och få en säkrare skörd med kanske bättre kvalitet.

Torrare somrar och blötare vintrar, ja det tror Jordbruksverket kommer att bli verklighet inom 25 år. För lantbrukarna i regionen innebär det en möjlighet att i framtiden kunna odla till exempel majs, sockerbetor och vindruvor och även andra sorter av vete, korn och havre som nu odlas nere i Europa. Och enligt både Jorbruksverket Bo Rundquist kommer de nya sorternas grödor leda till en större avkastning.

Men det finns även vissa nackdelar med det varmare och fuktigare klimatet. Risken för svampangrepp ökar och djursjukdomar och skadeinsekter kan komma att spridas. Men trots det är Bo Rundquist på LRF inte oroad.

- Jag ser nog positivt på framtiden. Det hänger ju mycket på den här vädervariationen hur stor den blir men här i trakten så skulle vi ju tåla mera regn.

Bo Rundquist odlar själv spannmål och är mjölkbonde och han hoppas att klimatförändringarna kommer att gynna honom.

- Förhoppningsvis blir det bättre kvalitet och kanske lite bättre skörd och att djuren kan gå ute lite längre.