Varaktig kontakt med logoped viktig för afatiker

Det behövs fler logopeder som långsiktigt hjälper personer med afasi, det menar Kerstin Gustavsson som är logoped på rehabmedicinska kliniken i Västerås. Hon tycker att det finns bra hjälp för patienterna i akutfasen men att det måste finnas logopeder att vända sig till även senare i livet. Kerstin Gustavsson tycker att det är allvarligt att personer med afasi inte har någonstans att vända sig.

- Jag tycker att det är väldigt dåligt. Det är en grupp patienter som har väldigt svårt att tala för sig själva och driva sina frågor och framföra sina behov. En person som lider av afasi har efter en stoke eller ett slag mot huvudet fått svårigheter med tal och språk och även att förstå vad andra säger.

10 000 drabbas årligen
Varje år drabbas drygt 10 000 personer av afasi till följd av en stroke, det visar siffror från riksstrokeregistret. Hos logopeden får patienter, som har drabbats av afasi, hjälp att hitta tillbaka till språket. Och logopeden Kerstin Gustavsson tycker att kliniken i Västerås har ett bra mottagande av patienter i akutfasen. Men att det behövs fler logopeder som jobbar med patienterna efter den akuta rehabiliteringen.

- Vi tycker ju att man sjävklart ska ha möjlighet till att söka logoped igen senare i livet. De allra flesta som drabbas av afasi ska ju leva med sin afasi resten av livet. Vi tycker absolut att det borde finnas fler logopedtjänster som jobbar mot dem här gruppen, säger Kerstin Gustavsson.

Logopeden betydde allt för Sören Stenius
Sören drabbades av en stoke för 12 år sedan. Han tappade helt sitt språk, men efter besök hos en logoped på rehabmedicinska kliniken i Västerås kom språket gradvis tillbaka.

- Jag tror ju att mitt språk hade varit otroligt mycket sämre om jag inte fått träffa en logoped. Jag hade kanske kunnat stöta ur mig vissa ljud som liknat ja och nej men jag tror inte att det hade varit något sammanhängande språk, säger Sören.