15 måste lämna Varnäsföretagen

15 av de 20 varslade på Varnäsföretagen i Sörstafors och Kolbäck måste lämna jobbet. Det står klart efter förhandlingarna mellan företaget och facken.

Av de 15 som slutar är 3 tjänstemän och 12 tillhör verkstadsklubben.

- Vi har försökt att ha jobben kvar så länge som möjligt och det är förstås inte roligt att 12 av våra medlemmar måste gå, säger Inga-Lill Malmberg, verkstadsklubbens ordförande på Varnäsföretagen i Sörstafors och Kolbäck, till P4 Västmanland.

- Nio av verkstadsklubbens medlemmar sägs upp, tre slutar genom så kallad naturlig avgång, säger Inga-Lill Malmberg.