Minskad jakt på fuskare

Kontrollen av bidragsfusket i Västmanland kan komma försämras i framtiden.

Försäkringskassan ska spara pengar och den särskilda kontrollgrupp som finns här i länet ska minskas från sju personer till fem.

Juristen Anita Leal i kontrollgruppen säger att neddragningen kommer att påverka möjligheterna att kontrollera fusket.

- Ja det kommer det att göra. Vi har ju en oförändrat hög ambitionsnivå, men nu kommer det ju att bli minskningar och neddragningar.

Försäkringskassan i hela Sverige ska omorganiseras. Det betyder bland annat mindre pengar till den kontrollgrupp som finns för att kontrollera bidragsfusket här i Västmanland. Två av sju tjänster kommer troligen att försvinna.

Kontrollgruppen startade för två år sedan och har sedan dess gjort 230 polisanmälningar om bidragsfusk här i länet, och till årets slut räknar man med att ha krävt tillbaka åtta miljoner kronor som betalats ut felaktigt.

En orsak till att man upptäckt så mycket fusk är ett bra samarbete som byggts upp med andra myndigheter, som exempelvis polisen, skatteverket och kronofogden.

Anita Leal är besviken över att kontrollgruppen nu drabbas av neddragningar.

- Vi tycker naturligtvis att det är tråkigt därför att vi ser att vi gör en väldig nytta med vårt arbete, säger hon.