Minus i kassan för Hallstahammar

Hallstahammars kommun ser ut att gå mot ett underskott i slutet av året, enligt prognosen för de åtta första månaderna.

I det dåliga resultatet ingår ett stort bidrag till kommunala bostadsbolaget Hallstahem.

Men det är ändå rätt att ge det bidraget, säger ekonomichefen Kenth Erngren.

- Det är det ju i det här fallet. Vad effekten blir när vi har rivit färdigt är att driftnettot för Hallstahem förbättras med ungefär 12 miljoner kronor, medan kommunen får en årlig ökad kostnad på 4 miljoner kronor.

- Netto för koncernen är det då plus 8 miljoner, när hela programmet är genomfört, säger Erngren.

Hallstahammars kommun pumpar in pengar i sitt bostadsbolag för att bolaget ska ha råd att riva hus. Kanske kan man tycka att det borde Hallstahem klara själva, men eftersom det blir en bra affär totalt så har kommunen valt den här lösningen.

Andra saker som kostar är själva verksamheten, vård skola omsorg.

- Det finns ett litet budgetöverdrag för våra verksamheter, men det får vi hem genom att vi har ett ganska stort plus på skatteprognosen, menar Kenth Erngren.