Juridiskt ombud anmäler Sala kommun

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott i Sala har anmälts till Justitieombudsmannen, JO. Anmälaren är ett juridiskt ombud i ett ärende som rör omhändertagande av barn enligt LVU.

Ombudet fick inte delta under delar av arbetsutskottets möte, då kommunens socialsekreterare redogjorde för ärendet, ombudet menar att det innebär bristande rättssäkerhet.