Bostadsområden ska namnges

Under tisdagen ska byggnadsnämnden i Västerås ge namn åt kommande områden i kommunen. Väster om Skälby kommer bostadsområdena Långängarna och Gilltuna uppföras. Namnet Långängarna kan hittas redan i gamla handlingar från 1700-talet, och Gilltuna är en by som nämns i en skrift från 1300-talet. En park på Öster Mälarstrand får namnet Kapellparken, och idrottsplatsen i Skultuna döps till Kvarnbackavallen.