Gå till läkare - kom till sköterska

Bristen på familjeläkare i Västmanland har fått landstinget att börja införa fler typer av mottagningar där patienter bedöms och får hjälp av en sjuksköterska och inte av en läkare.

Sedan flera år finns det sådana mottagningar för diabetes och blodtryck, men nu kommer det fler också för urin- och övre luftvägsinspektioner.

- Syftet är att rätt patient ska komma till familjeläkaren, och att vi också utnyttjar den samlade kompetensen hos personalen på mottagningen på ett bättre sätt. Vi ska inte springa fortare för att möta patienternas behov, vi ska helt enkelt jobba smartare, säger närsjukvårdens biträdande divisionschef Anne-Christine Ahl.

Idag behöver Landstinget Västmanland hyra in var femte familjeläkare, till en beräknad kostnad av 33 miljoner kr i år, och nu ser landstinget över alla led för att hålla nere eller minska kostnaderna. Ett sätt är att låta sjuksköterskor göra medicinska bedömningar som familjeläkare annars skulle göra.

Familjeläkarenheter i Västerås, Köping och Norberg har infört arbetssättet när det gäller urin- och övre luftvägsinfektioner i icke akuta fall, och det är också på gång i Skinnskatteberg och Kolsva där de redan gör sådana bedömningar akut.

- De patienter som ska till läkare kommer till läkare, säger distriktssköterskan Cajsa Hjulström i Kolsva. Men vad kan hon göra lika bra som en läkare?

- Okomplicerade luftvägsinfektioner, där jag genom provtagning kan verifiera om det är en farlig eller inte farlig.

Vad kan du inte göra som en läkare måste göra?

- Det är mycket som jag inte kan göra, men det är kul att jobba när man använder min kompetens fullt ut.

Det här har avlastat familjeläkarna, säger Lena Alexandersson, verksamhetschef i Skinnskatteberg och Kolsva.

- Vi får mera luft i systemet genom den här verksamheten.