Mälarkommuner oroliga för stigande vattenivå

Läget kan bli akut. Vattenflödet från Mälaren måste öka för att undvika översvämningar i framtiden. Det anser elva kommuner runt Mälaren, däribland fem kommuner i Västmanland.

Kommunerna har gemensamt skrivit till både miljödepartementet och försvarsdepartementet om sin oro för att klimatförändringar kommer att leda till stigande vattennivåer i Mälaren.

Kommunalrådet Elisabeth Unell i Västerås är en av dem som undertecknat brevet:

- Just nu är det ju inte så höga vattennivåer men vi vet ju att det har varit en tidpunkt när det var bara några centimeter från att tunnelbanan i Stockholm skulle svämma över. Och som vi ser det nu är det ju många av kommunerna runt Mälaren som gärna vill bygga Mälarnära och det är många som vill bo Mälarnära och då är det också viktigt att vi kan klara vattennivåerna, säger hon.

I brevet till regeringen påtalar kommunerna sin stora oro för allt för höga vattennivåer i Mälaren i framtiden. Härifrån länet är det förutom Elisabeth Unell i Västerås också kommunalråd i Köping, Arboga, Kungsör och Hallstahammar som har skrivit under.

En lösning på problemet finns menar kommunerna, som i första hand föreslår att slussen och kanalen i Södertälje byggs ut. Det skulle kunna genomföras inom de närmaste fem åren och skulle kosta mellan 150 och 200 miljoner kronor, en rimlig kostnad menar brevskrivarna. På så sätt skulle mer vatten kunna släppas ut från Mälaren.

Kommunalrådet Elisabeth Unell i Västerås tror att regeringen kommer att ta kommunernas oro på allvar:

- Det tror jag. Jag hoppas verkligen att man hittar lösningar på det här för det är viktigt för alla vi som bor kring Mälaren och alla de kommuner som ligger kring Mälaren.

Vad finns det då för risker på sikt om ingenting görs?

- Då finns det ju en risk att vi får områden som översvämmas och vi har ju sett på andra håll i Sverige att det har hänt. Det är väldigt viktigt att man tar det här på allvar, på sikt så måste vi lösa det här, säger Elisabeth Unell.