Lärare drabbas när eleverna blir färre

Antalet elever på högstadieskolorna minskar i Sverige och Västmanland. Det betyder också färre lärarjobb.

2012 väntas högstadieskolorna i landet ha nästan 100 000 elever färre än de hade för två år sedan.

- När man har ett minskade elevunderlag finns alltid risken för uppsägningar. Det kan naturligtvis påverka lärarnas känsla av trygghet, säger Göran Folkesson, rektor på Lindboskolan i Hallstahammar.

Det är idag omöjligt att säga hur många högstadielärare i länet som måste lämna sina jobb de följande åren.

Rektorer runt om i länet sitter just nu och funderar på olika lösningar.

Det enda som är riktigt säkert är att skolorna får mindre pengar när det blir färre elever.

- Det är jättetråkigt, det skapar en otrolig oro. Men först ska det förhandlas och sedan får man se vad det blir i slutänden, säger Kent Thelin, lärare på Lindboskolan och ordförande för Lärarförbundet i Hallstahammars kommun.

Det finns en risk om kommunerna säger upp de lärare som jobbat kortast tid. För när antalet elever ökar igen kan det vara dags för de äldre att gå i pension och då står skolorna plötsligt där med för få lärare och kan tvingas anställa obehöriga.

- Där kan det bli en kvalitetsförsämring, menar Göran Folkesson.

Lärarförbundets Kent Thelin hoppas på en modell där äldre lärare kan gå i pension tidigare, med kanske 80 procent av lönen, så att de yngre kan jobba kvar.