Akuten måste växa i Västerås

Planerna är ändrade för den nya vårdbyggnaden vid centrallasarettet i Västerås. Allt fler besökare till akuten gör nu att Landstinget Västmanland gör ett omtag och ser över vad som ska rymmas i den nya byggnaden. Och det mesta tyder på att infektionsmottagningen får flytta på sig

- Den enhet som först var placerad där, infektionsmottagningen, kan ha svårt att rymmas på bottenvåningen, det säger Rolf Forsström tf sjukvårdsdirektör och landstingsdirektör.

Istället är det tänkt att akuten ska placeras på bottenvåningen med all barnakut som idag finns på två olika ställen. Akutens nuvarande lokaler är byggda för 35 000 besökare om året men idag är besöksantalet 52 000 och det är det främsta skälet till att Landstinget ändrar sina planer. 2010 är det planerat att den nya 500 miljoner kronorsbyggnaden ska stå klar och omtaget ska enligt Rolf Forsström inte innebära några förseningar.