Hot om hungerstrejk på Salberga

Internerna är inte nöjda med förhållandena på Salberga. Igår hölls ett krismöte med interner som hotade med hungerstrejk om inte deras lista på önskemål om förbättringar uppfylldes.

Christer Fränneby som är kriminalvårdchef för Salberga och vill dock tona ner hotet om hungerstrejk.

- Det är klart att ordet hungerstrejk är allvarligt. Men det är inte ovanligt att interner använder sig av hungerstrejk i diskussioner, det ingår i polemiken. Men det har lugnat ner sig nu säger han.

Salbergaanstalten har anmälts över 50 gånger sen i maj 2007 till justitieombudsmannen. Internerna har bland annat klagat över att det tar för lång tid att få sina personliga saker och de har känt sig kränkta av personalen. Och som P4 Västmanland rapporterade om igår anmälde en intern anstalten för att han under sin första vecka på Salberga inte fick använda sig av en syre-tillförselmaskin som han behövde på grund av andningsuppehåll i sömnen.

- Det har varit en del anmälningar, många om praktiska frågor. Det hänger ihop med att vi har startat Sveriges största anstalt och trycket på bland annat förråd har har varit väldigt högt nu under en kortare period. Men vi håller på att få läget under kontroll, säger Christer Fränneby.