Tillverkningen på fängelser ska bli mer lönsam

Kriminalvårdens så kallade fängelsefabriker redovisar år efter år storförlust. Men nu hoppas man kunna öka sin försäljning genom att lansera varumärket ”Made in Jail” något som blivit väldigt populärt bland annat i USA.

Ett koncept som också Mauro Pliscovaz på Salberga-anstaltens sysselsättningsenhet, tror på:

- Det är en bra idé, säger Mauro Pliscovaz.

Verkstäderna på landets fängelser har länge varit underleverantörer till svenska företag och är den del av Kriminalvårdens sysselsättningsverksamhet som kallas ”KRIM-PROD”. I de olika fabrikerna gör man allt ifrån att montera och packetera till att bedriva tvätterier och bygga stora husdelar.

De intagna har en ersättning på 10 kronor i timmen, men trots det går kriminalvårdens kommersiella enhet med förlust år efter år. Men huvudsyftet med lanseringen av ”MADE IN JAIL” är inte att Kriminalvården ska tjäna massa pengar, istället handlar det om att kunna erbjuda vettig sysselsättning för landets intagna. Det säger Ann-Marie Dahlgren som är Informationschef på Kriminalvården.

Mauro Pliscovaz är ansvarig för sysselsättningen på Salberganstalten och där är man i full gång med att utöka verksamheterna. Men om Salbergaanstalten ska bli delaktiga i varumärket ”MADE IN JAIL” eller inte återstår fortfarande att se.