Fler kvinnor röker sig till cancer

Lungcancern minskar bland män, men ökar bland kvinnor. 80-90 procent av alla fall orsakas av rökning. En av de drabbade är Mia Sundkvist från Fagersta, som fått elakartad lungcancer. Hon säger själv att hon måste ha haft skygglappar som varit en så inbiten rökare under många år.

Allt fler kvinnor i Sverige insjuknar i lungcancer, som är en av få cancerformer där huvudorsaken är känd.

Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister så har dödligheten i lungcancer bland kvinnor i Sverige ökat med 75 procent sedan slutet av 1980-talet.

Att det är så beror bland annat på att många kvinnor började röka under 1970-talet och det är något som nu visar sig i statistiken.

Mia Sundkvist från Fagersta har rökt i 35 år. Nyligen fick hon sin cancerdiagnos, elakartad lungcancer.

- Den cancer jag har, skivepitelcancer, har jag rökt mig till, säger Mia Sundkvist till P4 Västmanland.

Det var strax före jul som Mia Sundkvist fick veta vilken form av cancer hon drabbats av och hur stor den var:

- En tumör som är sju centimeter lång och sex centimeter bred som har växt upp över revbenen och som inte går att operera.

När det gäller de risker som rökning för med sig så säger Mia Sundkvist att hon aldrig tänkt på cancer, och att hon måste ha haft skygglappar.

Måndagen den 7 januari påbörjar Mia Sundkvist en tuff cancerbehandling.