Stort återfall bland vårdade ungdomsbrottslingar

Den slutna ungdomsvård som ges på statens ungdomshem ger liten effekt. Statens institutionsstyrelse har i en granskning av de egna hemmen kommit fram till att 60 procent av ungdomarna återfaller i kriminalitet och drogmissbruk.

Och en mindre studie som gjorts på Örebro Universitet visar att hela 84 procent av de ungdomar som vårdades på hemmen Sundbo, utanför Fagersta, och Granhult utanför Örebro, åren 1999 till 2006 återföll i kriminalitet.