Stiftet till val om ny biskop idag

Idag röstar nära 500 präster och lekmän i Västerås stift om vem av sex kandidater som ska bli stiftets nästa biskop. Det var 20 år sedan det senast var biskopsval i stiftet. 

Stiftets valansvarige, stiftsdirektor Britas Lennart Eriksson tycker att det är spännande - både för att det var länge sedan senast och för att det är en ny ordning för valet.

- Vi är på jungfrulig mark kan man säga när vi håller på med det här, säger Britas Lennart Eriksson.

Tidigare var det regeringen som tillsatte Svenska kyrkans biskopar bland tre kandidater som ett stift hade valt, men numera sköter stiften tillsättningen helt själva.

I Västerås stift idag väljer 480 röstberättigade bland 6 kandidater. Skulle någon av kandidaterna inte få minst 50 procent av rösterna så går de två som får flest röster vidare till en andra valomgång, men någon dokumentbränning därefter som det brukar vara vid påveval i Rom blir det inte:

- Det gör inte vi. Tvärtom: alla röstsedlar som kommer in kommer att förvaras mycket väl i våra arkiv, säger Eriksson.

Det här biskopsvalet har väckt viss uppmärksamhet i media i två fall som var för sig har liknats vid kampanjer; å ena sidan har hon som vann provvalet - Christina Schenning - kritiserats för att inte hålla en låg profil och han som har kritiserat henne - stiftsstyrelsens vice ordförande Lars Rydje - har samtidigt bett röstberättigade socialdemokrater att rösta på Margarethe Isberg, och det här är något nytt, säger Britas Lennart Eriksson:

- Jag kan väl tänka mig att de röstberättigade pratar sinsemellan, och man pratar i grupper och så vidare, men det har ju aldrig liksom skett så här inför en öppen ridå så att säga som det blir när det finns med i media.