Köping

Elektriskt fel bakom dödsbranden

En jordfelsbrytare hade kunnat rädda liv. Ett elektriskt fel orsakade branden i Köping i julas, då tre människor - två vuxna och ett barn - dog. Det visar den brandtekniska utredningen.

Brandorsaken har utretts av personal från polisens tekniska rotel i samarbete med Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping.

Man har kommit fram till att branden startade i mellanbjälklaget ovanför ett badrum i husets bottenvåning. Där blev ett jordat metalliskt föremål i bjälklaget strömförande.

Kontakten mellan en elledning och metallen kan ha berott på ett fel på ett helt annat ställe i fastigheten, men var denna överledning funnits har man inte kunnat utreda.

En fullt utvecklad brand uppstod i en så kallas ”kattvind” på fastighetens sydvästra sida. Elden spreds därefter via väggar och tak till övervåningen.

Enligt utredningen så spreds brandgaserna mycket snabbt till övervåningen. De tre som befann sig i sina sovrum hade ingen möjlighet att hinna ta sig ut ur huset.

Fastigheten var inte försedd med jordfelsbrytare. Om en sådan funnits hade strömmen brutits och förhindrat att värmen från överledningen kunnat utveckla en brand.

Det skriver Polisen i Västmanland i ett pressmeddelande.