"Flera år av tågstörningar väntar"

Störningarna i tågtrafiken i och runt Mälardalen kommer att fortsätta i ytterligare flera år tills spåren byggts ut i och med nya Citybanan 2015, enligt chef på Banverket.

- Kapaciteten har slagit i taket. Banorna är överbelastade, säger Björn Svanberg, anläggningschef på Banverket. Några större förbättringar i trafiken blir det inte förrän den nya Citybanan i Stockholm är klar 2015, enligt Svanberg.
De problem som i dag finns i Stockholm påverkar även annan tågtrafik långt från huvudstaden. Tågtrafiken i landet har ökat kraftigt de senaste åren och 2006 slog såväl persontrafiken som godstrafiken nya rekord.