Många vill veta mer om jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare hade förhindrat branden i ett hus i Köping i julas, då två vuxna och ett barn omkom. Det visar polisens tekniska undersökning av branden.

Elsäkerhetsverket får många frågor från allmänheten om nyttan med en jordfelsbrytare.

Bosse Johansson, biträdande överinspektör på verket, förklarar hur jordfelsbrytaren fungerar.

- Jordfelsbrytaren mäter strömmen in och strömmen ut från huset eller lägenheten. Om ett fel uppstår och strömmen plötsligt minskar, beror det på ett läckage av ström. Det kan vara en strömförande köksmaskin eller en dålig elledning.

Utan jordfelsbrytaren kan man få en dödlig elstöt. Om man har en jordfelsbrytare stängs istället strömmen av, berättar Bosse Johansson.

Jordfelsbrytaren stänger av strömmen i hela huset eller lägenheten så fort den känner av att det läcker ström någonstans. Jordfelsbrytaren bryter strömmen så att farliga situationer aldrig hinner uppstå.

Det är de gamla byggnaderna som är problemet, i de finns det inte jordfelsbrytare och det finns heller inget krav på att man måste ha det. Men i alla nya lägenheter och hus måste det finnas.

Men hur gör man då om man just köpt ett gammalt hus och inte vet i vilket skick elledningar och annat är i?

- Om man är osäker bör man lämpligen ta dit en elinstallatör som ser över det här.

Det är innehavaren av lägenheten, huset eller industrilokalen som är ansvarig för att anläggningen är säker, säger Bosse Johansson till P4 Västmanland.