västerås

IT-stöd för dementa och anhöriga

Personer i Västerås som har en tidigt utvecklad demensjukdom och deras anhöriga ska genom projektet Att leva med demens kunna få hjälp med information och övningar via datorn.

Just nu letar man lämpliga personer till projektet. Själva materialet är gjort i samarbete med personer som befinner sig i ett tidigt stadium av sin demenssjukdom.

Projektledaren Maria Gill hoppas att, när projektet utvärderas 2009, det ska ha lett till att anhöriga tillsammans med den demenssjuke kan planera hans eller hennes framtid tillsammans.