Läkemedel - besk medicin för landstinget

Under 2007 sålde Apoteket läkemedel för 32,9 miljarder, en ökning med 6 procent. Apotekets försäljning av läkemedel i Västmanlands län var 852 miljoner kronor under 2007.

En stor del av den summan betalas av landstinget det säger Carina Westberg, sekreterare i läkemedelskommittèn i Västmanland.

För landstingets del så var kostnaden för receptförskrivna läkemedel 530 miljoner och inom specialistsjukvården 100 miljoner kronor. De läkemedel som, sett till volym, är störst är hjärt och kärlpreparat och läkemedel för högt blodtryck. Men ser man bara till kostnaden för olika läkemedel så är det bland annat nya läkemedel för cancersjuka och reumatiker som kostar landstinget allt mer, säger Carina Westberg.

Inom slutenvården har man även sett en ökning av kostnaden för nya läkemedel mot den svåra lungsjukdomen KOL som orsakas av rökning, det säger lungläkaren Lena Steinholtz på Centrallasarettet i Västerås.

Bland de receptfria läkemedel som säljer mest så ligger Alvedon överlägset i topp.