Västerås

67 000 penséer ska pryda Västerås

Tekniska nämnden i Västerås har idag tagit beslut om vilket antal och vilka typer av blommor som ska köpas in och smycka staden under sommaren.

- Det blir bland annat 67 000 penséer, säger tekniska nämndens vice ordförande Björn Norell.

Västerås stad räknar med att kunna spara pengar genom köpa in blommor från privata odlare istället för att själv odla.

Beslutet att lägga ned stadsträdgården på Hamre togs redan i höstas.